บริษัท โพรเกรสซีฟเทคนิคเชี่ยน กรุ๊ฟ จำกัด รับกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดยุง กำจัดหนู กำจัดตัวเลือด ไล่นก
     
 
 
 
 
     
 
 
     
 
เอ็กซ์เทอม คือ... นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ได้ผลเร็ว  โดยอาศัยพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้ให้กันในกลุ่ม   ตามกระบวนการที่เรียกว่า  “ Trophallaxis ”
ปลวก  ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบ ปลวกเป็นแมลงสังคมที่มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง
ชอบที่มืด , อับชื้น , เงียบ โดยมีปลวกงานทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร เพื่อนำไปป้อนให้นางพญาปลวก 
ราชาปลวก  ปลวกทหาร   และปลวกตัวอ่อนที่เกิดใหม่ภายในรัง
 
 
 
 
 
 
 
อะไรคืออาหารของปลวก
 
 
อาหารของปลวกใต้ดินจะเป็นไม้โดยเฉพาะและวัสดุที่มีเซลลูโลสของไม้ ในลำไส้ของปลวกมีโปรโซัว
ที่ผลิตเอนไซม์สำหรับการย่อยเซลลูโลส  ปลวกสามารถกัดฉีกไม้ชิ้นเล็กๆ ด้วยฟันกรามลักษณะเหมือน
เลื่อยปลวกมักเข้าทำลายอาคารและไม้แปรรูป , วงกบประตู , วงกบหน้าต่าง , บัวไม้ของพื้นอาคาร ,
ฝ้าเพดานยิบซัม , พื้นไม้ปาร์เก้ , วอลเปเปอร์ , พลาสติก , วัสดุที่ทำจากกระดาษ   และใยผ้าต่างๆ
ผลของการทำลายและกัดกินของปลวกจะสูญเสียโครงสร้างอันสวยงามของไม้ พื้น พรม รูปภาพ หนังสือ
เสื้อผ้า เครื่องเรือน และกระดาษที่มีค่า
 
 
 
 
 
จะรู้ได้อย่างไรว่าในบ้านมีปลวกแล้ว
 
 
ปลวกจะไม่ขึ้นมาเดินบนพื้นผิวอาคารเพื่อหาอาหาร ส่วนใหญ่คุณจะพบตัวปลวกก็ต่อเมื่อมันได้เข้ามาแล้ว
อย่างไรก็ตามคุณสามารถดูได้จากพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าในบ้านอาจจะมีปลวก
 
 
   •  มีแมลงเม่าบินภายในบ้าน โดยสังเกตว่าบินออกมาจากจุดใด  หรือรอบๆ บ้าน บริเวณใกล้แสงไฟ
หลังจากฝนตก
 
 
   •  พบทางเดินปลวก  จากพื้นดินเข้าสู่ตัวบ้าน หรือขี้ดินเป็นทางบนพื้นอาคาร   หรือกำแพง
 
 
   •  พบปีกแมลงเม่าที่สลัดออก  อยู่ใกล้ประตูและกรอบหน้าต่าง
 
 
   •  สีที่ทาเคลือบบนผิวไม้โปร่งร่อน  เมื่อเคาะมีเสียงกลวง
 
 
   •  มีเสียงการเคลื่อนไหว  อย่างวุ่นวายเมื่อเคาะบนพื้นผิวไม้
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 ทำไมควรใช้เหยื่อกำจัดปลวก
 
 
การใช้สารเคมีกำจัดปลวกโดยวิธีฉีดอัดลงดิน  ต้องใช้การขุดเจาะให้เป็นรูภายในบริเวณบ้าน  
และนอกบ้าน ทั้งยังต้องใช้สารเคมีในปริมาณมากเพื่อฉีดอัดลงไปใต้ดิน   สารเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้าง
และสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
         ระบบเหยื่อกำจัดปลวก จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดปลวก   ระบบนี้ประกอบด้วยพลาสติก
ทรงกระบอกซึ่งใส่ใต้ผิวดินรอบๆ บ้าน     ภายในพลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม้ กระดาษ
กล่องกระดาษ   หรือวัสดุที่ทำจากเซลลูโลสซึ่งจะทำหน้าที่   “ สังเกตการณ์ ”  ตรวจดูปลวกเมื่อปลวก
เข้ามากินอาหารเหล่านี้แล้วก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไป
นอกจากสถานีใต้ดินที่วางสังเกตการณ์อยู่รอบบ้านแล้วการวางเหยื่อสำหรับสถานีบนดิน ให้ตรงจุดที่พบ
ปลวกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกให้ดียิ่งขึ้น    และเหยื่อกำจัดปลวกสำหรับปลวกสำหรับ
สถานีบนดินจะเริ่มทำงานหลังจากการติดตั้ง
เหยื่อจะมีผลต่อปลวกงานมากเมื่อปลวกได้พบเหยื่อแล้วจะแจ้งให้พรรคพวกในรังรู้ว่ามีแหล่งอาหาร   
การแจ้งข้อความนี้จะผ่านทาง  “ ฟีโรโมน ”  ของปลวกงานที่เดินเป็นทางมาจากรัง  ดังนั้นปลวกงานตัว
อื่นก็จะเดินตามทางกลิ่น “ ฟีโรโมน ”  นี้มายังแหล่งอาหารใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สารออกฤทธิ์ที่อยู่ใน “ เอ็กซ์เทอม ” เหยื่อกำจัดปลวก  มี 2 ชนิด คือ :
 
 
 1.   สารควบคุมการเจริญเติบโต ( Insect Growth Regulator-IGRs )   และตัวควบคุมการปล่อยสาร
สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก
 
 
 2.   สารยับยั้งการลอกคราบ ( Chitin Synthesis Inhibitors-CSI )   หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสาร
ยับยั้งการลอกคราบ และปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง
 
 
 “ เอ็กซ์เทอม ” มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร และ กำจัดปลวก ได้อย่างไร
 
 
 K  เอ็กซ์เทอม คือ นวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่ม ตามกระบวนการที่เรียกว่า
 
 
 K  เอ็กซ์เทอม ถูกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมที่บรรจุในตลับซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง   สำหรับสถานีบนดิน
ขนาดกะทัดรัด  ดูทันสมัย    และป้องกันปลวกได้เป็นอย่างดี
 
 
 K  เอ็กซ์เทอม บรรจุในตลับที่มีช่องว่างเล็ก ๆ  กระจายทั่วตลับเพื่อให้ปลวกสามารถเข้ากินได้อย่าง
สะดวกตัวตลับยังถูกออกแบบมาให้เหยื่อสามารถดูซับความชื้นได้ ซึ่งจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัว
เหยื่อสารออกฤทธิ์ใน
 
 
 K  เอ็กซ์เทอม คือสารยับยั้งการลอกคราบซึ่งผสมอยู่ในรูปแบบเม็ด และบรรจุในตลับ ดังนั้น จึงมีแต่
ปลวกเท่านั้นที่เข้ากินเหยื่อ จึงไม่กระทบต่อแมลง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม
 
 
 K  เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก ใช้ง่าย สะอาด สะดวก ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อ
สามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด
 
 
 ลักษณะอาการของปลวกที่ถูกกำจัดตายยกรัง
 
 
•โดยทั่วไป เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวก
ภายในสถานีหรือจำนวนประชากรของปลวกงานลดลงในขณะ
ที่จำนวนปลวกทหารสูงขึ้นตามอัตราส่วนลักษณะอาการเช่นนี้
บ่งบอกถึงรังเกือบหมดแล้ว
•พบซากปลวกที่ตายแล้วกระจายอยู่ภายในสถานี และมีราขึ้น
รอบๆ สถานี
•ปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะสูญเสียการควบคุมการเดินไม่สามารถเดินปกติ
ได้ ภายในและรอบๆสถานี
•ปริมาณปลวกงานลดลงในขณะที่ปริมาณปลวกทหารสูงขึ้น
 
 
 การเตรียม “ เอ็กซ์เทอม ” เหยื่อกำจัดปลวก
 
 
แกะพลาสติกที่ห่อหุ้มกล่องบรรจุเหยื่อออก ใช้หลอดเข็มฉีดยา ( ไม่มีเข็ม ) ดูดน้ำกลั่น 50 มิลลิเมตร แล้วฉีดลงในกล่อง
บรรจุเหยื่อเพื่อให้ความชื้นเข้าได้ทั่วถึง แล้วนำกล่องบรรจุเหยื่อใส่ลงในสถานี อาจจะใช้เหยื่อสองกล่องในหนึ่งสถานีใน
เวลาเดียวกันปิดฝาสถานีโดยใช้ผ้าเทปปิดที่ฝาและขอบของฝาสถานี รวมทั้งปิดผ้าเทปที่ฐานสถานี เพื่อไม่ให้รบกวนต่อ
ปลวกที่มากินเหยื่อ
 
 
 
 
  
 
 
 ก่อนการติดตั้ง “ เอ็กซ์เทอม ” เหยื่อกำจัดปลวก
 
 
 
 
 
  
 
 
  หลังการติดตั้ง “ เอ็กซ์เทอม ” เหยื่อกำจัดปลวก
 
 
ทำการเติมเหยื่อก้อนที่  2   ประมาณ  1-2   สัปดาห์
 
     
 
 ผลการทดสอบภาคสนามโดยกรมป่าไม้
 
 
 สถานที่ : บ้าน 2 ชั้นในซอยหมอเหล็ง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
     
ทำการติดตั้งสถานีบนดิน
ที่ห้องน้ำชั้น  2 ของบ้าน
 และใส่ เอ็กซ์เทอม
เหยื่อกำจัดปลวก 1 ก้อน
 
  2 สัปดาห์หลังการติดตั้ง
ปลวกได้เข้ากินเหยื่อก้อน
แรกจนหมดพบปริมาณ
ปลวกทหารมากกว่าปลวก
งานจึงใส่เหยื่อก้อนที่  2
  4 สัปดาห์หลังการติดตั้ง
พบปลวกงานตายมากขึ้น
 
 
 
  6 สัปดาห์หลังการติดตั้ง
ไม่พบการเคลื่อนไหวของ
ปลวกภายในสถานี และ
พบซากปลวกกระจายอยู่
ทั่วสถานี
 
     
  ผลการทดสอบในมาเลเซีย  เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี  
  สถานที่ : กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  
     
 
     
ทำการสำรวจและติดตั้ง
สถานีบนดินที่โดยใส่
เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัด
ปลวก 1 ก้อน 
 
 
  1 สัปดาห์หลังการติดตั้ง
พบปลวกเข้าไปกินเหยื่อ
และในช่องที่ไม่มีเหยื่อพบ
ทางเดินและเศษอาหาร
ของปลวก
 
  4 สัปดาห์หลังการติดตั้ง
(มีการเปลี่ยนเหยื่อ 2 ครั้ง)
* พบทางเดินปลวกล้อม
รอบตลับเหยื่อจนเต็มสถานี
 
 
  ไม่พบการเคลื่อนไหวของ
ปลวกภายในสถานีพบเฉพาะ
ซากปลวกทหาร (สีน้ำตาล)
มากกว่าปลวกงาน (สีขาว)
ลำตัวของปลวกงานที่ได้รับ
พิษจะมีสีขาวขุ่น
 
     
 
«« มีการเปลี่ยนเหยื่อทุก 2 สัปดาห์ »» 
 
     
  ปลวก...ศัตรูร้ายของไม้  
  ปลวกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทในแต่ละปีไม่มีอาคารไหนที่มีระบบป้องกันตนเองต่อการรุกราน
ของปลวกได้ปลวกส่วนใหญ่จะหลบซ่อนอยู่ภายในโครงสร้างซึ่งไม่สามารถเห็นหรือตรวจพบได้กว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว
 
  วิธีการแก้ไข...โดยเหยื่อกำจัดปลวก  
  การใช้สารเคมีกำจัดปลวกโดยการอัดลงดินจะสร้างเขตแดนไม่ให้ปลวกเข้าไปภายในบ้าน/อาคาร    ซึ่งถ้ามีการอัดสาร
เคมีอย่างทั่วถึงจะสามารถป้องกันปลวกได้ 100%     แต่หากมีบริเวณใดหรือจุดใดจุดหนึ่งไม่มีสารเคมีเข้าไปถึงปลวกก็
จะสามารถผ่านเข้าไปในบริเวณนั้นได้     ซึ่งเมื่อผ่านเข้าไปภายในบ้านได้แล้วทั่วทั้งโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ก็จะเป็น
เป้าหมายของแหล่งอาหารของปลวก   การใช้น้ำยากำจัดปลวกอัดลงดินจำเป็นต้องขุดเจาะรูภายในบริเวณบ้าน/อาคาร
 และรอบบ้าน/อาคาร    ทั้งยังต้องใช้สารเคมีกำจัดปลวกในปริมาณที่สูงซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้บริเวณพื้นภายในบ้าน
เสียหายและดูไม่สวยงามแล้ว ยังก่อให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์ตามมา เช่น กลิ่น และฤทธิ์ตกค้างของสารเคมีกำจัดปลวก
ซึ่งอาจมีผลต่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง    และคนในบ้าน ดังนั้นเหยื่อกำจัดปลวกจึงเป็นคำตอบที่แก้ไขปัญหาได้
เหยื่อกำจัดปลวกใช้ปริมาณสารเคมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในการกำจัดปลวกทั้งรัง     สิ่งนี้เป็นการเลียนแบบพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของแมลงสังคม เช่น การหาอาหารและแบ่งปันอาหารของปลวก   ปลวกงานจะกินเหยื่อและนำเหยื่อกลับไปที่
รังเพื่อแบ่งปันอาหาร วิธีนี้จะถูกกระทำอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปลวกทั้งรังได้รับเหยื่อและตายทั้งรังในที่สุด
 
     
   
  ปลวกใต้ดินที่อยู่รอบพื้นที่บ้านจะถูกตรวจจับโดย เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัด
ปลวกสำหรับสถานีใต้ดิน ซึ่งเป็นเหยื่ออาหารที่ปลวกงานจะนำกลับไปที่
รังเพื่อแบ่งปัน
 
     
  ปลวกใต้ดินที่เข้าไปภายในบ้านแล้วจะถูกดักให้เข้าไปกิน เอ็กซ์เทอม
เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีบนดิน ซึ่งเป็นอาหารที่ปลวกงานจะนำ
กลับไปที่รัง เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับปลวกตัวอื่นๆ
     
  ปลวกใต้ดินเข้าไปภายในอาคารหรือคอนโดมิเนียมแล้ว จะถูกดักให้เข้า
ไปกิน เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกสำหรับสถานีบนดิน ซึ่งเป็นอาหาร
ที่ปลวกงานจะนำกลับไปที่รัง เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับปลวกตัวอื่นๆ
     
 
 
 ปลวกไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองได้ในการเข้ากิน “ เอ็กซ์เทอม ” เหยื่อกำจัดปลวก
และไม่สามารถหนีรอดจากการถูกกำจัดไปได้
 
     
     
     
     
ชื่อ-สกุล:  
รายละเอียด:
เบอร์โทรศัพท์:
อีเมล์:    
ไฟล์:
  • Uploaded % ( ) Total
  • Uploaded files: % () Total files:
  • Uploading file:
  • Elapsed time:  Estimated time:  Speed:
Current Pageid = 30